Dlaczego żyję?
- Bo Ktoś mnie stworzył.
Dlaczego choć zgrzeszyłem, to nie umarłem?
- Bo Ktoś mnie wybawił od kary.
Dlaczego żyję teraz?
- Bo Ten, który oddał za mnie swoje życie, nigdy mnie nie zostawi.

Boża miłość objawia się na wiele sposobów:

Duchowy pokarm

Kiedy w duchowym życiu przechodzę doliny ciemności, burze z piorunami, piaszczyste pustynie, ostre wzgórza - wiem, że trzeba przez nie przejść, ale nie samemu! Wtedy wołam do Boga, a On ... WYSŁUCHUJE. Pan daje pokarm we właściwym czasie.
Przeczytaj, co wzmacnia moje serce:"Do nas należy tylko dzień dzisiejszy i w tym dniu mamy żyć dla Boga. W tym dniu mamy złożyć na ręce Chrystusa wszystkie nasze cele i plany.Jemu powierzyć wszystkie zmartwienia, gdyż On troszczy się o nas. sam powiedział: "Albowiem ja wiem jakie myśli mam o Was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. (Jer, 29,11) "Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc; lecz wy nie chcieliście..."(Iz.30,15)"


***

"Jeżeli bedziesz szukać Pana i nawracać się każdego dnia, jeśli zapragniesz wolności i radości w Bogu, oraz jeśli w odpowiedzi na Jego wezwanie, weźmiesz na siebie jarzmo posłuszeństwa i służby Chrystusowi, wówczas ucichną Twe skargi, znikną trudności, a zawiłe problemy z którymi się borykasz, zostaną rozwiązane."


***

"Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane"(Mt.6,33) Jezus przyszedł zaprosić nas do królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju. Otwórz swoje serce by je przyjąć, a służbę Jemu uczyń pierwszą i najważniejszą. Choć to Królestwo jest duchowe, nie obawaj się, że Twoje doczesne potrzeby zostaną niezaspokojone. Bóg posiadający wszelką władzę na ziemi i niebie, zatroszczy się o potrzeby każdego, kto oddał się Jego służbie."