Ślub Marysi i Jacka

W słoneczną niedzielę 25-tego września, wzajemną miłość i wierność do końca życia ślubowali sobie Marysia z Jackiem. Mogliśmy uprzyjemnić tę wzniosłą chwilę naszym śpiewem, a także muzyką. Nowożeńcom życzymy by szli przez życie z pieśnią dziękczynną dla Boga na ustach, a Wszechmocny by obficie zsyłał na nich Swoje łaski.