Kongres Misyjny

W dniach 28-31 października w Słupnie koło Płocka miał miejsce III Konges Misyjny. Zostaliśmy na niego zaproszeni, by oddać chwałę Bogu śpiewem.

Poza tym, że śpiewaliśmy w trakcie programu, wyszliśmy też pośpiewać z innymi uczestnikami Kongresu w mieście. Na miejsce naszego występu zaostała wybrana ulica Tumska w Płocku, gdzie przechodnie mogli wsłuchać się w treść i melodie wykonywanych przez nas piosenek chrześcijańskich.

Ktoś zaproponował, by w drodze na parking śpiewać dalej i tak przemaszerowaliśmy do samochodów śpiewająco.

Marysia z Dorotą służyły też swoimi talentami muzycznymi podczas pieśni ogólnych, a czasem nawet wspomagając innych wykonawców.

Na koniec, Marysia jako nasz przedstwiciel odebrała kwiaty wraz z podziękowaniami za przyjazd i wkład naszego zespołu w tym kongresie.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że pozwolił nam uczestniczyć w tym wydarzeniu. Nie tylko dla tego, że mogliśmy coś do niego wnieść, ale też za to co mogliśmy wynieść. Są to z pewnością budujące słowa młodego ewangelisty z Niemiec Christophera Krampa, a także wielu innych osób dzielących się swoimi doświadczeniami z Panem Jezusem.