ALfa i Omega

Potężny głos z nieba powiedział tak:
Oto przybytek Boga wśród ludzi jest.
On zamieszka wraz z nimi i będą Jego ludem,
Sam Bóg Wszechmocny będzie pośród nich.

I otrze wszelką łzę z oczu ich,
Na zawsze zniknie smutek z ich serc.
Odtąd śmierci już nie będzie, ni krzyku, ni boleści,
Gdyż pierwsze rzeczy przeminęły już.

"Wszystko nowym czynię" - rzekł Ten na tronie -
"Słowa te prawdziwe i pewne są.
Ja pragnącemu dam darmo ze źródła żywych wód,
Kto zwycięży będzie synem mi."

I stało się, stało się, stało się, stało się!

On Alfa i Omega, On początkiem, końcem jest.
On Królów Król i Panów Pan, Zbawicielem jest.
Mesjaszem i Jahwe, Pokoju Księciem On,
Człowieczy Syn, Wszechmogący Pan, w Nim od wieków pełnia Boga jest.

To Alfa i Omega, to Boży Syn i Królów Król,
Mesjasz i Jahwe, Człowieczy Syn, Wszechmocny Pan.
Alfa, Omega, On początkiem końcem jest.
Boży Syn i Królów Król, to Jezus Chrystus.
On przyjdzie znów.