Dziękujmy Bogu

Dziękujmy Bogu wraz i sercem i ustami
Bo wielkość Jego spraw objawia się nad nami.
On nas od pierwszych lat w opiede Swojej miał
I niezliczonych łask dowodów tyle dał.

Niech będzie chwała, cześć i Ojcu i Synowi.
Chciejmy też hołdy nieść i świętemu Duchowi.
Jedyny w Trócy Bóg, jak od wieczności trwa
Tak zawsze będzie trwał. Cześć wiecznął niechaj ma.