Nie ma innego imienia

Nie ma innego imienia, tylko Jezus,
W którym zbawienie dał nam Bóg.
Jedyną drogą do nieba jest Jezus.
Na Golgocie wykonało się.

Syn Boga zszedł na tę ziemię,
By miłość i prawdę nieść.
Haniebnie cierpiał na krzyżu.
Za Twój grzech przelał świętą swą krew.

Nie ma innego imienia, tylko Jezus,
W którym zbawienie dał nam Bóg.
Jedyną drogą do nieba jest Jezus.
Na Golgocie wykonało się.

Po trzech dniach wstał z grobu żywy
Do chwały wrócił swej.
Lecz wkrótce przyjdzie znów
By zapytać o życie Twe.

Nie ma innego imienia, tylko Jezus,
W którym zbawienie dał nam Bóg.
Jedyną drogą do nieba jest Jezus.
Na Golgocie wykonało się.

Jedyną drogą do nieba jest Jezus.
Na Golgocie wykonało się.