Błoga pewność

O, błoga pewność, Jezus jest mój!
Życia wiecznego i szczęścia w Nim zdrój!
Wieczne dziedzictwo, zbawienia dział
I odrodzenie z Ducha nam dał.

Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać w głos,
On zmienił życia mojego los!
We dnie i w nocy pieśń moja brzmi
Zbawicielowi ku wiecznej czci.

Jemu ku chwale ja pragnę żyć,
Jego własnością na zawsze chcę być.
śpiewy aniołów brzmią z niebios bram,
Że Bóg swą miłość objawił nam.

Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać w głos,
On zmienił życia mojego los!
We dnie i w nocy pieśń moja brzmi
Zbawicielowi ku wiecznej czci.

Gdy On jest ze mną, nie lekam się:
Pan w Swej miłości ochrania już mnie!
Trwoga też żadna nie straszna mi:
Jezus prowadzi przez wszytkie dni!

Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać w głos,
On zmienił życia mojego los!
We dnie i w nocy pieśń moja brzmi
Zbawicielowi ku wiecznej czci.