O miłości, Boski darze

O miłości, Boski darze,
Kwiecie niebios na nas spłyń!
W naszych sercach miej ołtarze,
W naszych duszach cuda czyń!
Jezu, Tyś jest tą miłością,
Miłość jest istotą Twą
Przybądź, Chryste, a z radością
Ja Ci oddam duszę swą.

W każdym sercu miej mieszkanie,
Swej miłości żar w nich nieć.
Spokój sumień daj nam, Panie,
Jako słońce Ty nam świeć!
Daj naszej woli Swej mocy,
Wiary silnej przymnóż nam;
Z oziębłości wyzwól mocy
I serc naszych opór złam!

Odnów nasze życie całe,
Odrodzenie spraw dla dusz;
Serce czyste, doskonałe
Ty w nas, Panie Jezu, stwórz!
A gdy nas po stopniach chwały
Przeprowadzi Twoja dłoń,
Otwórz nam Swój raj wspaniały,
Wieniec włóż na naszą skroń!