Pan zbawieniem moim

Oto Pan zbawieniem moim, zaufam i nie będę się bał.
Tylko On jest moją twierdzą, schronieniem i pokojem moim jest.

Gdy przyszłość mroczną wydaje się być,
Nie znam kierunku, gdzie mam dalej iść.
Lecz teraz w sercu nadzieję już mam,
Pan mnie prowadzi, bo On za mnie zmarł!

Bo oto Pan zbawieniem moim, zaufam Mu i nie będę się bał.
Tylko On jest moją twierdzą, schronieniem i pokojem moim jest.

W Swej dobrej dłoni ukryje mnie On,
Choć może zerwać się burza i sztorm.
A gdy przychodzi iść doliną łez,
Chociaż nie czuję, On wciąż blisko jest.

Bo oto Pan zbawieniem moim, zaufam Mu i nie będę się bał.
Tylko On jest moją twierdzą, schronieniem i pokojem moim jest.

Mój ster oddałem by przejął go Pan.
Jezus dał wszystko bym ja życie miał.
Podnosi zawsze gdy ciężko jest wstać,
Gdy Jemu ufam nie muszę się bać!

Bo oto Pan zbawieniem moim, zaufam Mu i nie będę się bał.
Tylko On jest moją twierdzą, schronieniem i pokojem moim jest.

Tylko On jest moją twierdzą, schronieniem i pokojem moim jest.