Przez życie łatwiej iść

Przez życie łatwiej iść,
Bo Zbawiciel podał mi Swą dłoń;
Nie jestem sam, tuż przy mnie On!
Chcę być zawsze z Tobą, Jezu mój!

Czy z Tobą też On jest?
Czy pomaga zawsze Ci?
On kocha Ciebie
I chce w Twe życie radość wnieść!
Zaufaj Mu,
Do Jezusa jeszcze dzisiaj przyjdź!
On kocha Ciebie
I chce w Twe życie radość wnieść!

On mieszka w sercu mym;
Ja Mu wierzę, ja Go kocham,
On światłem jest na drodze mej,
Jego śladem wciąż podążać chcę.

Czy z Tobą też On jest?
Czy pomaga zawsze Ci?
On kocha Ciebie
I chce w Twe życie radość wnieść!
Zaufaj Mu,
Do Jezusa jeszcze dzisiaj przyjdź!
On kocha Ciebie
I chce w Twe życie radość wnieść!

Panie dopomóż mi;
Niech wciąż wzrasta wiara ma!