Psalm 150

Alleluja, Alleluja.
Chwalcie Boga w świątyni jego,
Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie.
Chwalcie go dla potężnych dzieł jego,
Chwalcie go za niezmierzoną Jego wielkość!
Chwalcie go na głośnych trąbach,
Chwalcie go na harfie i cytrze!
Chwalcie go bębnem i pląsaniem,
Chwalcie go na strunach i na flecie!
Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych,
Chwalcie go na cymbałach głośnych!
Niech wszystko co żyje chwali Pana!
Niech wszystko co żyje chwali Pana!
Niech wszystko chwali Pana!
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Amen.