Rozkoszuj się Panem

Rozkoszuj się Panem i raduj się w Panu,
A da ci, czego życzy sobie serce twoje.
Powierz Panu drogę, zaufaj Panu,
On wszystko dobrze uczyni.

Niczego nie zazdrość bezbożnym,
Pozostaw tych, co źle czynią,
Bo uschnął szybko jak trawa
I zwiędną, jak świeża zieleń.

Rozkoszuj się Panem i raduj się w Panu,
A da ci, czego życzy sobie serce twoje.
Powierz Panu drogę, zaufaj Panu,
On wszystko dobrze uczyni.

Stroń od złego i czyń dobrze,
A będziesz mieszkał bezpiecznie,
Bo Pan miłuje prawo
I nie opuszcza swych wiernych.

Rozkoszuj się Panem i raduj się w Panu,
A da ci, czego życzy sobie serce twoje.
Powierz Panu drogę, zaufaj Panu,
On wszystko dobrze uczyni.

Miej nadzieję w Panu
I strzeż drogi jego,
a On cię wywyższy,
Abyś odziedziczył ziemię.

Rozkoszuj się Panem i raduj się w Panu,
A da ci, czego życzy sobie serce twoje.
Powierz Panu drogę, zaufaj Panu,
On wszystko dobrze uczyni.

Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość,
Nauka Boga jest w sercu jego.

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej,
Od Niego jest zbawienie moje.
Tylko On jest opoką moją,
Twierdzą moją wiec się nie zachwieję.
Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie,
Wylewajcie przed Nim serca wasze.
W Panu się weselcie i radujcie,
Bój jest ucieczką naszą.

Rozkoszuj się Panem i raduj się w Panu,
A da ci, czego życzy sobie serce twoje.
Powierz Panu drogę, zaufaj Panu,
On wszystko dobrze uczyni.

Rozkoszuj się Panem i raduj się w Panu,
A da ci, czego życzy sobie serce twoje.
Powierz Panu drogę, zaufaj Panu,
On wszystko dobrze uczyni.