Tak wiele dróg

Tak wiele dróg w życiu Twym.
Znów coś zawodzi. Gdzie zwrócić wzrok?
Twych myśli grad i marzeń rój.
Czy to złudzenie? Nie wiesz sam.

Lecz gdy wiarą chwycisz Go,
On miłość da,
Na każdej z dróg dostrzeżesz cel.

Tak wiele dróg prowadzi Cię
Na dno przepaści, do pustych miejsc.
Tak wiele dróg bezdrożem jest,
pozornym szczęściem, nocą w dzień.

Lecz gdy wiarą chwycisz Go,
On miłość da,
Na każdej z dróg dostrzeżesz cel.

Tak wiele dróg przed Tobą jest
W przeróżne strony biegną gdzieś.
Choć mysli Twe tak różne są,
Jednym się staną w sercu Twym.

Uwierzyłeś i podałeś Bogu dłoń,
więc miłość ta, już będzie trwać.
Uwierzyłeś i podałeś Bogu dłoń,
więc miłość ta, już będzie trwać.