Życie jest piękne

Życie jest piękne, a świat pełen dobra,
Którym Ty Ojcze obdarzasz mnie.
Każdego ranka Twa łaska szczodra
Wezbraną rzeką rozlewa się.

Ty Panie stworzyłeś świat.
Ty Panie zbawiłeś mnie.
Ja Panie każdego dnia
Twoją miłością upajam się.

Anioł Twój obóz wokół zakłada
Żeby zaskoczyć nie mógł mnie wróg.
Idę więc śmiało tą wąską drogą,
Którą wskazałeś mi Ty - mój Bóg.

Ty Panie stworzyłeś świat.
Ty Panie zbawiłeś mnie.
Ja Panie każdego dnia
Twoją miłością upajam się.

Choćbym szedł nawet doliną śmierci
Zła nie ulęknę się.
Boś Ty jest ze mną, Wszechmocny Boże
Na dobre i na złe.

Ty Panie stworzyłeś świat.
Ty Panie zbawiłeś mnie.
Ja Panie każdego dnia
Twoją miłością upajam się.

Kiedy pobłądzę Ty mnie znajdujesz,
Kiedy upadnę podnosisz mnie.
Winy przebaczasz, łaską obdarzasz,
Chcesz bym kochała Cię.

Ty Panie stworzyłeś świat.
Ty Panie zbawiłeś mnie.
Ja Panie każdego dnia
Twoją miłością upajam się.

A kiedy po mnie przyjdziesz w chwale
Wzrok swój skieruję wzwyż, tam wzwyż.
I tak mnie porwiesz Jezu, mój Boże,
Bym zawsze z Tobą już był.

Bo Ty Panie zbawiłeś świat.
Ty w niebie sądzisz nas dziś.
Wkrótce zakończy się sąd
I przyjdziesz by zabrać nas stąd.

Bo Ty Panie zbawiłeś świat.
Ty w niebie sądzisz go dziś.
Wkrótce zakończy się sąd
I przyjdziesz by zabrać nas stąd.
Przyjdziesz by zabrać nas stąd.