Rzeszów

W sobotę 22 września, członkowie Kościoła Adwentystów Dnia siódmego w Rzeszowie przeżywali doniosłe chwile. Po kilku latach budowy oddano do użytku i poświęcono budynek kościelny, który od teraz będzie służył im jako miejsce cotygodniowych spotkań z naszym Stwórcą. W tych uroczystych chwilach brało udział wielu pastorów, członków okolicznych zborów, a także zaproszony z tej okazji zespół bandurzystów Srebrne Struny z Ukrainy. Na niniejszej uroczystości byliśmy i my. W krótkim koncercie popołudniu zaśpiewaliśmy pieśni, którymi pragnęliśmy uwielbić Boga za rozliczne dobrodziejstwa, którymi nas hojnie obdarowuje.