V Kongres Misyjny

Czas długiego listopadowego weekendu od kilku lat jest dobrym momentem na podsumowanie całorocznej działalności Grupy Misyjnej Trzej Aniołowie. W tym roku V Kongres Misyjny został zorganizowany w Chrzanowie. Choć sam kongres trwał od 31 paŸdziernika do 3 listopada, czynny udział jako zespół wzieliśmy tylko w sobotę 2 listopada. Wśród wielu kazań, sprawozdań, doświadczeń w sobotni wieczór znalazł się czas na koncert, w którym wśród kilku wykonawców i my mieliśmy swój udział. Po długiej przerwie wspierając nas w czasie nieobecności innych altów, zaśpiewała z nami Jola z czego bardzo się cieszymy i żywimy nadzieję, że będzie to powrót na dobre i że zaśpiewa oraz zagra z nami jeszcze na kolejnych koncertach.