Nabożeństwo okolicznościowe w Rzeszowie

W tym roku wypada 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej to okazji zostało zorganizowane w Rzeszowie 29 września 2018 roku specjalne nabożeństwo. Przygotował je Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, a wzięli w nim udział przedstawiciele również takich kościołów jak Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Chrześcijan Baptystów i Kościół Zielonoświątkowy w Rzeszowie. Głównymi mówcami byli pastorzy Marek Rakowski i Andrzej Siciński, którzy zwrócili uwagę na to, że prawdziwa i trwała wolność jednostki jak i całego narodu zapewniona może być tylko przez wierność Bogu. Część artystyczną nie tylko wypełnił nasz śpiew, ale również poezja czytana przez Mirosława Harasima.