Nagrania do drugiej płyty

Ostatnio zakończyliśmy nagrania do naszej drugiej płyty! Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, że w końcu mogliśmy to zrobić. Jemu też należą się podziękowania, że dodawał nam zdrowia i wszyscy mogliśmy śpiewać oraz brać w tym wydarzeniu udział. Wierzymy, że jeżeli będzie to wolą naszego miłującego Ojca to przed końcem roku będziecie mogli słuchać naszej nowej płyty w swoich domach.